Scrisoarea compozitorului Viorel Munteanu adresată Filarmonicii "Moldova" Iași

Comunicate de presă

Formațiilor artistice ale Filarmonicii de Stat „Moldova” Iași,

Domnului Director General, Profesor universitar dr. Bujor Prelipcean

                                     

Onorați prieteni,

 

Duminică (16 mai) s-au auzit ultimele acorduri ale Festivalului Muzicii Românești, organizat de Filarmonica de Stat „Moldova” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, în colaborare cu Filiala Iași a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, cu sprijinul Universității „Al. Ioan Cuza” și al Primăriei  Municipiului Iași; o manifestare artistică și științifică unică în țară, cu un asemenea program - promovarea patrimoniului muzical național.

Și dacă an de an, formații de renume, generații de muzicieni ieșeni și interpreți de prestigiu s-au pus în slujba creației noastre de ieri și de azi, în toate genurile muzicii, această a XXII-a ediție a fost dedicată aniversării Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași - la 160 de ani - și Centenarului Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, pentru care formațiile Filarmonicii de Stat „Moldova” au avut o prețioasă contribuție.

La capitolul Remember au fost omagiate personalităti ale muzicii românești, în frunte cu George Enescu - de la a cărui naștere se împlinesc 140 de ani - și Eduard Caudella - la 180 de ani de la naștere.      

Remarcând și de această dată profesionalismul și dăruirea interpreților, țin să aduc cele mai sincere mulțumiri dirijorului Radu Postăvaru, flautistului Ion Bogdan Ștefănescu, Orchestrei simfonice - Concert maestru Teodora Stoica -, noii Orchestre de Cameră, Corului Academic „Gavriil Musicescu” - dirijor Bogdan Cojocaru, soliștilor vocali - Daniela Goria, Mihaela Blându, Liviu Muntean, Bogdan Cojocaru, actorilor Vasilica Bălăiță si Aurelian Bălăiță, care au dat glas autentic creațiilor mele: Concertul pentru flaut și orchestră de coarde, Patru Madrigale pentru cor mixt și orchestră pe versuri de Lucian Blaga și Mihai Eminescu, Simfonia a II-a din ciclul Umbre și geneze, în primă audiție.

Desigur, nu suntem la prima noastră izbândă artistică, slavă Domnului; este suficient să amintim doar primele audiții ale renumitului Cvartet „Voces”, Poemul Glasurile Putnei cu Orchestra de Cameră dirijată de maestrul Ion Baciu sau Oratoriul Chemări spre mântuire interpretat în sala Teatrului Național „Vasile Alecsandri” - dirijor Cristian Oroșanu, retrăind, asfel, adevărate bucurii și împliniri din stagiunile Filarmonicii. 

Și nu putem uita că din 1973, odată cu fondarea Festivalului Muzicii Românești, Rectorii Achim Stoia, Ion Baciu, Mihail Cozmei și Dan Hatmanu, alături de profesorul George Pascu, regizorul Dimitrie Tăbăcaru, de instituții de prestanță precum Conservatorul, Filarmonica și Opera, au desăvârșit Renașterea vieții muzicale ieșene. Iar artele surori - muzica, plastica și teatrul - reunite sub numele patronului spiritual George Enescu, astăzi Universitatea Națională de Arte din Iași și Filarmonica de Stat „Moldova” au fost, parcă, predestinate să ființeze în Casa Balș, devenită, în timp, Casa Artelor Ieșene.

Trăiesc cu speranța că în călătoria mea prin timpul îngăduit pe mai departe de Pronie vor fi hărăzite și alte momente artistice de neprețuit frăției noastre.

 

Cu sincere mulțumiri și caldă prietenie,

Viorel Munteanu

 

Iași, 18 mai 2021

                 

 

0
0
0
s2smodern

Evenimente viitoare

There are no up-coming events